Vybrané reference

Bytový dům Prahy Hřebenky

Kompletní instalace televizního a satelitního rozvodu.

Bytový dům Sokolská Zlín

Rekonstrukce STA rozvodů českých a slovenských programů, včetně satelitního společného rozvodu.

Hotel Kopanice

Instalace televizního rozvodu českých a slovenských stanic do každého pokoje. Počet stanic je 43 v každém pokoji.

Oční klinika GEMINI Zlín

Dálkový LIVE přenos z Itáli do České Republiky pomocí přenosových družic.