Revize


Výchozí, pravidelné nebo mimořádné revize elektroinstalací.
Při uvádění do provozu se ověřování bezpečnosti instalace provádí podle norem např. ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6. Zvláštní objekty se revidují podle norem řady ČSN 33 2000-7-XXX. Při ověřování bezpečnosti instalace, která již v provozu je, se postupuje dle předpisů, které byly platné v době uvedení elektroinstalace do provozu.

Výchozí, pravidelné nebo mimořádné revize LPS - systém ochrany před bleskem.
Jestbže bylo LPS nainstalováno po únoru 2009, postupuje se při provádění revizí LPS dle norem ČSN EN 62305-1 až 4. Hromosvody nainstalované před únorem 2009 se revidují podle předpisů, které byly v době instalace platné (např. norma ČSN 34 1390).

Revize elektroinstalace v místnostech pro lékařské účely (nemocnice, zdravotnická zařízení).
Ověřování bezpečnosti instalace ve zdravotnických zařízeních se provádí podle norem ČSN 33-2000-7-710 a ČSN 33 2140.

Revize (nepřipevněných) elektrických spotřebičů.
Ověřování bezpečnosti elektrických spotřebičů se provádí podle normy ČSN 33 1600 ed.2. Maximální lhůty mezi revizemi elektrických spotřebičů používaných např. (při administrativní činnosti, ve školách, hotelech atp.) je 24 měsíců.Ceník revizních prací

Byt – revize elektroinstalací, revize elektrorozvaděčů 800 až 1500 Kč
Rodinný dům – revize elektroinstalací, revize elektrorozvaděčů 1500 až 3500 Kč
Větší objekty s více rozvaděči a obvody – elektrorevize objektů
Revize hromosvodů 800 až 1000 Kč
Revize elektrického ručního nářadí a elektrospotřebičů 39 až 179 Kč
Cestovné 8Kč za 1km

Ceny jsou včetně DPH.